Crisp potato, chilli mon, chipotle emulsion, ricotta

31 Jan 2023